Vidéo Senran Kagura Burst : Senran Kagura Burst, Pub "Can I Have A Copy?"

Senran Kagura Burst, Pub "Can I Have A Copy?"